Doanh nghiệp cần lưu ý gì khi thuê kế toán?

Không phải trả chi phí nhân sự cố định, thuê kế toán ngoài đang là xu hướng phổ biến hiện nay. Dù có những quy định rõ ràng trong văn bản pháp luật về hoạt động này nhưng doanh nghiệp vẫn cần lưu lý một số vấn đề.

Những quy định trong văn bản

Tại Nghị định số 174/2016/NĐ-CP, điều 22 nêu rõ doanh nghiệp được thuê dịch vụ kế toán, kế toán trưởng phụ trách mọi hoạt động kế toán. Đại diện pháp luật của đơn vị dịch vụ sẽ chịu trách nhiệm về mọi dịch vụ kế toán cho thuê.

Cũng tại Nghị định, điều số 21 cũng quy định về tiêu chuẩn của phụ trách kế toán: Đảm bảo đạo đức nghề nghiệp, liêm khiết, trung thực, tuân thủ pháp luật; có nghiệp vụ, trình độ chuyên môn đảm bảo; có chứng chỉ nghề; có thâm niên kinh nghiệm tối thiểu từ 2 đến 3 năm với trình độ Đại học hoặc cao đẳng, trung cấp.

Trong đó, Nghị định cũng nêu rõ những người không được làm kế toán như: người mất hành vi dân sự; người chưa thành niên; người đang trong thời gian cai nghiện bắt buộc; người đang truy cứu hình sự…

Những người có quan hệ ruột thịt cũng được quy định không được làm kế toán của người đại diện pháp luật doanh nghiệp; người đứng đầu như giám đốc, tổng giám đóc hoặc các các cấp phó gồm: Cha mẹ đẻ; cha mẹ nuôi; vợ, chồng, con đẻ, con nuôi; anh, chị, em ruột.

Những lưu ý khi thuê dịch vụ kế toán

Tùy thuộc theo quy mô, tình hình tài chính của mỗi doanh nghiệp mà có những lựa chọn thuê dịch vụ kế toán khác nhau. Hoạt động thuê kế toán cần lưu ý những yếu tố nhằm đảm bảo rõ ràng, minh bạch với doanh nghiệp để đảm bảo hiệu quả hơn.

Thứ nhất khi tiến hành sử dụng dịch vụ thuê kế toán, dịch vụ thuê kế toàn trưởng, hãy tiến hành thực hiện bằng hợp đồng văn bản đầy đủ theo đúng những quy định pháp luật đã ban hành.

Thứ hai, đơn vị tiến hành thuê dịch vụ kế toán đảm bảo trách nhiệm cung cấp mọi thông tin, tài liệu đầy đủ chi tiết, kịp thời và tính trung thực cho công việc kế toán. Cùng với đó sau khi thực hiện xong công việc cần thực hiện trách nhiệm thanh toán đầy đủ phí dịch vụ đúng như điều khoản đã thỏa thuận thống nhất khi ký hợp đồng giữa hai bên.

Thứ ba, khi có bất kỳ thay đổi nào liên quan đến kế toán, kế toán trưởng thì doanh nghiệp cần có bàn giao công việc cũng như giấy tờ tài liệu giữa người cũ với người phụ trách kế toán mới. Song song cần tiến hành thông tin tới tất cả các cơ quan liên quan trong và ngoài đơn vị như nơi mở tài khoản giao dịch để đơn vị nắm bắt cập nhật thay đổi họ tên và mẫu chữ ký của người phụ trách kế toán mới.

Từ khi nhận bàn giao công việc, kế toán mới sẽ đảm nhận toàn bộ công việc liên quan đến kế toán doanh nghiệp. Còn với những vấn đề phát sinh trong thời gian trước đó thì kế toán cũ vẫn phải là người chịu trách nhiệm hoàn toàn mọi vấn đề liên quan.

Trên đây là những thông tin chia sẻ trong dịch vụ thuê kế toán doanh nghiệp, kế toán trưởng. Hy vọng doanh nghiệp sử dụng dịch vụ kế toán sẽ nắm bắt được những điều hữu ích đế áp dụng khi sử dụng dịch vụ này.