Nắm lòng bí kíp quyết toán thuế TNDN chính xác hiệu quả

Nắm lòng bí kíp quyết toán thuế TNDN chính xác hiệu quả

Chắc hẳn với mọi kế toán viên, công việc quyết toán thuế TNDN là hoạt động chẳng còn xa lạ. Tuy nhiên để quá trình thực hiện diễn ra trôi chảy nhất, hãy tham khảo những bí kíp chúng tôi giới thiệu trong bài viết dưới đây.

Công việc kế toán cần làm trước khi tiến hành làm quyết toán thuế đó là đối chiếu số liệu tài khoản 344 trong sổ cái. Hoạt động đối chiếu cần thực hiện với bảng cân đối phát sinh cùng bảng lương.

Những chuẩn bị cho hạng mục đối chiếu đạt kết quả nhanh chính xác

Dư nợ đầu kỳ ghi trong TK344 ở sổ cái và dư nợ đầu kỳ ghi trong TK344 ở bảng cân đối phát sinh, sao cho hai số liệu này phải trùng khớp.

Cộng số phát sinh Có tại TK344 trong sổ cái và phát sinh Có tại Tk344 ở bảng cân đối phát sinh . Con số tổng cần đảm bảo bằng tổng số thu nhập trong Bảng lương.

Cộng khoản đã tiến hành thanh toán, tiến hành tạm ứng cũng như các giảm trừ. Tổng của chúng đảm bảo bằng tổng phát sinh Nợ trong TK344 ghi tại sổ cái.

Tổng dư Có cuối kỳ tại TK344 ở sổ cái và tại bảng cân đối phát sinh đảm bảo trùng khớp.

Bút toán định khoản tiền lương cần khớp sổ kế toán

Kiểm tra giấy tờ chứng từ NLĐ

Để đảm bảo chứng minh các khoản chi trả lương, thưởng cho NLĐ, doanh nghiệp cần đả bảo đầy đủ các giấy tờ:

CMND và hợp đồng lao động

Bảng chấm công NLĐ doanh nghiệp thực hiện hàng tháng

Bảng tính lương NLĐ hàng tháng

Bảng ghi chép, thanh toán lương làm thêm giờ hàng tháng

Nếu trường hợp thanh toán qua ngân hàng, cần chuẩn bị phiếu thanh toán lương hoặc chứng từ thanh toán lương qua ngân hàng.

Danh sách lao động đã đăng ký mã số thuế

Quy chế tài chính và thỏa ước giũa hai bên NLĐ và doanh nghiệp

Đảm bảo toàn bộ giấy tờ có đầy đủ chữ ký

Đồng thời kế toán cần chuẩn bị đầy đủ những tờ khai:

Tờ khai quyết toán thuế TNCN cuối năm

Nếu phát sinh thuế TNCN vào tháng, quý cần có tờ khai này đi kèm

Chứng từ liên quan trong quá trình thực hiện nội thuế TNCN

Lưu ý các khoản đã thanh toán cho NLĐ

Những lưu ý trong thanh toán cho NLĐ kế toán cần lưu ý nhằm đảm bảo quyết toán thuế TNDN chính xác, hiệu quả.

Với NLĐ có hợp đồng lao động thời hạn <3 tháng, mức thu nhập NLĐ này >2 triệu đống/tháng. Kế toán sẽ khấu trừ 10% tiền lương vào khoản thuế TNCN của NLĐ này.

Những trường hợp không cần thực hiện khoản khấu trừ 10% gồm:

Khi thanh toán tiền lương cho NLĐ <2 triệu đồng/lần

NLĐ chỉ có nguồn thu duy nhất tại một địa điểm, được cấp mã số thuế và làm bản cam kết mẫu 02.

NLĐ làm việc <3 tháng chỉ được phép ký hợp đồng tối đa không quá 2 lần

Trong trường hợp cả năm nhưng doanh nghiệp không có bất ký NLĐ nào phải nộp thuế TNCN thì kế toán vẫn phải thực hiện quyết toán thuế TNCN cho NLĐ.

Trong trường hợp doanh nghiệp ký hợp đồng dài hạn với NLĐ, doanh nghiệp cần thực hiện ký và đóng bảo hiểm đầy đủ cho NLĐ.

Trên đây là chia sẻ những bí kíp cần nắm lòng trong hoạt động quyết toán thuế TNDN nhằm đảm bảo chính xác, hiệu quả, hy vọng sẽ hữu ích với hoạt động của kế toán viên và doanh nghiệp.

Cách quản trị rủi ro với báo cáo thuế

Lập hai sổ kế toán lợi ít hại nhiều mà doanh nghiệp chưa lường trước

Related post

How To Update Drivers

Installation complete, please click to restart your PC and it’s all good to go. The matching result for “GeForce RTX 2070…

Best dating sites for over 50

Many local newspapers had online personals in the mid 1990s but were bought out by these big dating sites. From some…
Doanh nghiệp mới thành lập cần lưu ý gì về lương và bảo hiểm

Doanh nghiệp mới thành lập cần lưu ý gì…

Lương và bảo hiểm là hai vấn đề mấu chốt với doanh nghiệp mới thành lập. Kế toán cần nắm rõ…
Phương pháp quản lý hóa đơn điện tử đầu vào hữu hiệu nhất

Phương pháp quản lý hóa đơn điện tử đầu…

Bạn đang sử dụng phương thức nào quản lý hóa đơn đầu vào, nó đã thực sự hiệu quả? Hãy theo…
Kế toán thuế cần hoàn tất những công việc gì?

Kế toán thuế cần hoàn tất những công việc…

Đảm nhiệm chức vụ kế toán thuế tạo doanh nghiệp, bạn sẽ phải hoàn tất những công việc gì? Dưới đây…
Các lỗi dễ mắc trong hoạt động kế toán khiến doanh nghiệp bị phạt

Các lỗi dễ mắc trong hoạt động kế toán…

Thời điểm cuối mỗi năm là lúc mọi doanh nghiệp gấp rút các thủ tục hoàn tất báo cáo và quyết…