Các lỗi dễ mắc trong hoạt động kế toán khiến doanh nghiệp bị phạt

Các lỗi dễ mắc trong hoạt động kế toán khiến doanh nghiệp bị phạt

Thời điểm cuối mỗi năm là lúc mọi doanh nghiệp gấp rút các thủ tục hoàn tất báo cáo và quyết toán thuế của năm. Kế toán thường dễ mắc một số lỗi sai sót dù nhỏ nhưng rất khó tránh. Chúng tôi xin tổng hợp các lỗi dễ mắc khiến doanh nghiệp bị phạt đó trong nội dung bài viết dưới đây để các kế toán viên tham khảo lưu ý.

Lỗi thứ nhất, khi in sổ sách kế toán nhưng thiếu thông tin ngày tháng, thiếu thông tin chữ ký và thiếu thông tin đánh số trang, thiếu dấu đóng giáp lai. Với lỗi thường gặp này sẽ khiến doanh nghiệp chịu mức phạt từ 01-02 triệu đồng.

Lỗi thứ hai, thiếu báo cáo kiểm kê tài sản hoặc trong báo cáo kiểm kê tài sản không có đầy đủ các chữ ký. Với lỗi thường gặp này khiến doanh nghiệp có thể chịu mức phát từ 01-02 triệu đồng.

Thứ ba, chứng từ kế toán bị tẩy xóa, sử dụng bút mực đỏ ký các chứng từ kế toán, đóng dấu chữ ký. Lỗi này sẽ khiến doanh nghiệp chịu mức phạt từ 03-05 triệu đồng.

Thứ tư, không chuẩn bị và cung cấp được đầy đủ tài liệu cho đoàn kiểm tra. Lỗi này sẽ khiến doanh nghiệp chịu mực phạt từ 03-05 triệu đồng.

Thứ năm, không thể hiện đầy đủ các nội dung theo quy định trong mẫu chứng từ kế toán. Lỗi thường gặp này doanh nghiệp cũng chịu mức phạt từ 03-05 triệu đồng.

Thứ sáu, không có đầy đủ chữ ký theo quy định trong chứng từ kế toán. Mức phạt doanh nghiệp phải nhận trong lỗi này khá nặng, từ 05-10 triệu đồng.

Thứ bảy, lỗi không thống nhất chữ ký trong các chứ từ. Lỗi này mực phạt khá nặng cho doanh nghiệp, từ 5-10 triệu đồng.

Thứ bảy, tài khoản kế toán bị hạch toán sai, lỗi này phạt với doanh nghiệp từ 05-10 triệu đồng.

Thứ chín, Làm hư hỏng hoặc làm mất với các chứng từ kế toán vẫn đang trong quá trình sử dụng. Áp dụng mức phạt cho doanh nghiệp từ 5-10 triệu đồng.

Thứ mười, thực hiện lập báo cáo tài chính không đảm bảo đủ nội dung và không đúng theo biểu mẫu quy định. Múc phạt cho lỗi này doanh nghiệp phải chịu từ 05-10 triệu đồng.

Thứ mười một, tiến hành nộp báo cáo tài chính cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhưng nộp chậm và dưới 3 tháng. Mức phạt doanh nghiệp phải nhận từ 05-10 triệu đồng.

Thứ mười hai, thực hiện bảo quản các tài liệu kế toán không đảm bảo an toàn, làm hư hỏng hoặc mất mát trong quá trình lưu trữ. Doanh nghiệp chịu phạt từ 05-10 triệu đồng.

Thứ mười ba, trong báo cáo tài chính thực hiện không có chữ ký của người lập và kế toán trưởng hoặc của giám đốc. Mức phạt doanh nghiệp nhận từ 05-10 triệu đồng.

Thứ mười bốn, không tiến hành bổ nhiệm lại kế toán trưởng đúng thời hạn quy định, tiến hành thay đổi nhưng không thông báo, mức phạt từ 05-10 triệu đồng.

Thứ mười năm, không tiến hành dịch các chứng từ kế toán từ tiếng người ngoài ra tiếng Việt. doanh nghiệp nhận mức phạt 05-10 triệu đồng.

Thứ mười sáu, áp dụng sai các chế độ kế toán, sai chế độ chữ viết, sai chế độ chữ số hoặc sai đơn vị tiền tệ, nhận mức phạt từ 10-20 triệu đồng.

Thứ mười bảy, không tiến hành lập chứng từ kế toán khi có các nghiệp vụ phát sinh, nhận mức phạt từ 20-30 triệu đồng.

Thứ mười tám, tiến hành chi tiền khi chứng từ chưa có chữ ký phê duyệt của người có thẩm quyền, mức phạt từ 20-30 triệu đồng.

Thứ mười chín, thực hiện lập báo cáo tài chính nhưng không đúng với số liệu trên sổ kế toán và các chứng từ kế toán. Mức phạt nhận từ 20-30 triệu đồng.

Thứ hai mươi, không tiến hành nộp báo cáo tài chính cho cơ quan có thẩm quyền. Doanh nghiệp nhận mức phạt từ 40-50 triệu đồng.

Hãy lưu ý để tránh bị phạt cho doanh nghiệp với những lỗi quy định trên.

Nắm lòng bí kíp quyết toán thuế TNDN chính xác hiệu quả

Cách quản trị rủi ro với báo cáo thuế

Related post

How To Update Drivers

Installation complete, please click to restart your PC and it’s all good to go. The matching result for “GeForce RTX 2070…

Best dating sites for over 50

Many local newspapers had online personals in the mid 1990s but were bought out by these big dating sites. From some…
Doanh nghiệp mới thành lập cần lưu ý gì về lương và bảo hiểm

Doanh nghiệp mới thành lập cần lưu ý gì…

Lương và bảo hiểm là hai vấn đề mấu chốt với doanh nghiệp mới thành lập. Kế toán cần nắm rõ…
Phương pháp quản lý hóa đơn điện tử đầu vào hữu hiệu nhất

Phương pháp quản lý hóa đơn điện tử đầu…

Bạn đang sử dụng phương thức nào quản lý hóa đơn đầu vào, nó đã thực sự hiệu quả? Hãy theo…
Kế toán thuế cần hoàn tất những công việc gì?

Kế toán thuế cần hoàn tất những công việc…

Đảm nhiệm chức vụ kế toán thuế tạo doanh nghiệp, bạn sẽ phải hoàn tất những công việc gì? Dưới đây…
Nắm lòng bí kíp quyết toán thuế TNDN chính xác hiệu quả

Nắm lòng bí kíp quyết toán thuế TNDN chính…

Chắc hẳn với mọi kế toán viên, công việc quyết toán thuế TNDN là hoạt động chẳng còn xa lạ. Tuy…